ในการส่งซ่อมระยะเวลาในการส่งซ่อมสินค้า 3 – 4 สัปดาห์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

รองเท้า

 

การจัดส่งสินค้าของซ่อม

EMS ในประเทศราคาคู่ละ 100 – 150 บาท 

ระยะเวลาในการจัดส่ง 3 – 5 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

- ด้ายตัดเย็บขาดหรือหลุด  *ไม่มีค่าใช้จ่าย* (พิจารณาตามกรณี)

- สามารถลดไซส์หรือขยายไซส์ได้ 1 ไซส์ *ไม่มีค่าใช้จ่าย* 

การซ่อมขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน เนื่องจากเป็นสินค้าผลิตจากหนังแท้ หลังการใช้งานผ่านไปซักระยะหนังจะมีความนิ่มและยืดขยายตามรูปเท้า

(ลดไซส์คือการเสริมแผ่นฟองน้ำเพื่อเพิ่มความกระชับ ขยายไซส์คือการขยายส่วนหน้าเท้า ไม่สามารถเพิ่มความยาวขนาดรองเท้าได้)

 

หนังและการทำสีหนัง

- ทำสี  กลบรอยราคาคู่ละ 200 บาท 

( สภาพของสินค้าต้องไม่ต่ำกว่า 50 % หรือใช้งานนานกว่า 3 ปี )

- หนังขาด  เปลี่ยนหนังราคาชิ้นละ 600 –1,000 บาท

( พิจารณาตามกรณี **หนังบางชิ้นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้)

- เปลี่ยนซับในรองเท้าราคาคู่ละ 200 บาท

( สีซับในอาจมีความแตกต่างจากสีเดิม 20 – 30 % )

 

เปลี่ยนพื้น

- เปลี่ยนพื้นยางดิบและพื้นโฟมราคาคู่ละ 300 บาท

- เปลี่ยนพื้นโฟมส้นตึกราคาคู่ละ 400 บาท

- เปลี่ยนพื้นมีส้นหนังราคาคู่ละ 400 บาท

- เปลี่ยนส้นยางดำราคาคู่ละ 200 บาท

- เสริมส้นหนังเพิ่มราคาคู่ละ 400 บาท (ไม่รวมกรณีสั่งตัดสินค้า)

 

อะไหล่รองเท้า

- ซ่อมซิปราคาคู่ละ 100 บาท

- เปลี่ยนซิปราคาคูล่ะ 400 บาท

- เปลี่ยนตะขอจุดละ 100 บาท

- เปลี่ยนเชือกหนังราคาคู่ละ 100 บาท

- เปลี่ยนเชือกไนลอนราคาคู่ละ 50 บาท

- เปลี่ยนกระดิ่งเชือกรองเท้าราคาคู่ละ 100 บาท

 

กระเป๋า

 

1. สินค้าราคาโปรโมชั่น 40 % ขึ้นไป ไม่รับซ่อมหรือเปลี่ยนคืนทุกกรณี

2. ภายใน 1 เดือน หากอะไหล่เสีย ที่เกิดจากการผลิตสินค้าเท่านั้น สามารถส่งซ่อมสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (กรุณาเก็บบิลใบเสร็จ)

 

- เปลี่ยนอะไหล่กระเป๋าราคาชิ้นละ 100 – 600 บาท  (พิจารณาตามกรณี)

- สั่งทำสายกระเป๋า/รองบ่า ราคา 200 – 500 บาท (พิจารณาตามกรณี)